Elda rätt

Det har blivit allt populärare att elda med ved i braskamin, kakelugn eller vedpanna. Men tänk på att vedeldning som inte utförs på rätt sätt kan lukta illa, sprida sot och orsaka hälsoproblem.

Du som har vedeldning som huvudsaklig värmekälla behöver i regel ha en modern, miljögodkänd vedpanna med ackumulatortankar för att kunna elda utan att grannarna störs. Ett annat bra alternativ är att elda med träpellets. Enligt de lokala föreskrifterna är det numera förbjudet att elda ved i en panna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortankar under tiden 1 juni- 15 augusti inom detaljplanelagt bostadsområde.

Trivseleldning, det vill säga vedeldning i kamin som komplement till den huvudsakliga värmekällan, ska normalt bara förekomma ett par dagar i veckan och några timmar åt gången. Var ditt hus ligger och din förmåga att elda störningsfritt avgör om du kan elda mer. 

Du ansvarar för att din eldning inte stör dina grannar

Du som eldar har ett stort ansvar att se till att din eldning inte stör någon annan. Störande rök, lukt och sot kan bero på olämpligt bränsle och eldstad eller på felaktig eldningsteknik.

Några tips till dig som vill elda rätt: 

 • Se till att veden är ordentligt torr och förvaras torrt. 
   
 • Det är aldrig tillåtet att elda med hushållsavfall som mjölkkartonger, plast, spånskivor eller liknande.
   
 • Elda med full effekt och stryp inte lufttillförseln.
   

Läs mer om vad som gäller i våra kommunala föreskrifter. 

Egenkontroll av eldningen

Kontrollera om din eldning stör dina grannar:

 • Om du eldar rätt är röken nästan osynlig vid varmt väder och vitaktig i kallt väder
   
 • Svart rök tyder på att elden inte får tillräckligt med luft
   
 • Gulaktig rök tyder på mycket oförbrända tjärämnen
   
 • Vit eller mörk rök ur skorstenen mer än en kvart efter upptändning kan bero antingen på strypt lufttillförsel eller på för mycket bränsle eller dåligt bränsle.
   
 • Ställ dig i vindriktningen och lukta på röken. Om eldningen fungerar som den ska luktar röken svagt och friskt utan att irritera.
   

Störs du av någon annans eldning? Läs vidare om vedeldning

 

Blanketter

 

Länkar

Naturvårdsverket - Elda rätt (pdf)

 

Sidan uppdaterad: 17 februari 2017