Elda avfall

Det är inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det. Det gäller alla typer av avfall som till exempel sopor, gamla möbler och rivningsmaterial. Om du eldar avfall begår du ett miljöbrott.

När du eldar avfall sprids skadliga ämnen i miljön, och röken kan orsaka obehag för personer runt omkring dig. Avfall är också en viktig resurs som kan tas tillvara genom material- eller energiåtervinning.

Du får elda mindre mängder trädgårdsavfall

Du får elda mindre mängder trädgårdsavfall även inom detaljplanelagt område. Mellan den 1 april - 30 september är det dock helt förbjudet att elda avfall, med undantag för valborgsmässoeld den 30 april. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller lämnas till kommunens återvinningscentraler. Du får elda mindre mängder trädgårdsavfall som ris, kvistar och grenar under förutsättning att det inte stör din omgivning eller påverkar miljön negativt. Grövre vedartat trädgårdsavfall kan även användas som ved i den egna pannan. 

Det är du som eldar som är ansvarig för att grannar eller andra i närheten inte störs. Se därför till att det som ska eldas är torrt och undvik att elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som kan skapa stora mängder rök.

Reglerna för eldning av trädgårdsavfall regleras i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Observera att eldning aldrig får ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Om du har frågor om eldningens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt ska du kontakta räddningstjänsten.

 

Blanketter

 

Länkar

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Räddningstjänsten nordvästra Skåne


Sidan uppdaterad: 17 februari 2017