Ekonomi

Budget och flerårsplan är en plan över hur mycket pengar förbundet får in och vad pengarna ska användas till. Direktionen beslutar om verksamhetsmål utifrån god ekonomisk hushållning och finansiella mål. Direktionen fastställer budgeten i slutet av året efter samråd med medlemskommunerna.

Delårsbokslut upprättas 30 juni och årsbokslut den 31 december och visar verksamhetens utfall, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapens halvårs- och årsslut. Bokslutet lämnas till revisionen som upprättar revisionsrapport och revisionsberättelse.

Boksluten skickas även till medlemskommunerna för kännedom gällande halvårsbokslutet och för beviljande av ansvarsfrihet gällande årsbokslutet.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer:

 

2017

Revisionsrapport 2017

Årsredovisning för 2017

Revisionsrapport halvår (2017) 

Halvårsredovisning (2017)

Budget 2017 (pdf)

2016

Revisionsrapport 2016

Årsredovisning för 2016 (pdf)

Revisionsrapport halvår 2016 (pdf)

Halvårsredovisning 2016 (pdf)

2015

Revisionsrapport 2015 (pdf)

Årsredovisning för 2015 (pdf)

Revisionsrapport halvår 2015 (pdf)

Halvårsredovisning för 2015 (pdf)

2014

Revisionsrapport 2014 (pdf)

Årsredovisning för 2014 (pdf)

Revisionsrapport halvår 2014 (pdf)

Budget 2014 (pdf)

2013

Årsredovisning för 2013 (pdf)

Revisionsberättelse 2013 (pdf)

Halvårsredovisning för 2013 (pdf)

2012

Årsredovisning för 2012 (pdf)


Sidan uppdaterad: 8 maj 2017