Egenkontroll

Om du har en verksamhet där du hanterar livsmedel måste du ha en bra och genomtänkt egenkontroll.

Det är du som ansvarar för att de livsmedel som säljs eller serveras har rätt märkning och sammansättning. Du ansvarar också för att konsumenterna inte blir sjuka för att maten innehåller farliga bakterier eller främmande och omärkta allergiframkallande ämnen. En genomtänkt egenkontroll hjälper dig att driva din livsmedelsverksamhet på ett säkert och bra sätt. 

Egenkontrollen är inte detaljreglerad i lag. Du ska anpassa den efter de risker som finns i din livsmedelshantering. När du känner till riskerna kan du ta fram arbetsmetoder och rutiner för att upptäcka och lösa problem i din livsmedelshantering. Läs mer om vad som är viktigt att tänka på när du tar fram din egenkontroll på Livsmedelsverkets webbplats

För vissa verksamheter, främst producenter (industri), finns större krav på egenkontrollen, till exempel krav på provtagning av livsmedel och mer omfattande krav på HACCP.

Var medveten om riskerna

Analysera riskerna för att livsmedlen ska bli farliga att äta, märkas fel eller ha fel sammansättning. Se vad du kan göra för att förebygga riskerna och ta fram rutiner för att förhindra dessa. 

Olika hälsofaror som kan förekomma

Hälsofaror kopplade till livsmedelshantering kan delas in i fyra olika grupper:

•   Mikrobiologiska (bakterier, virus, svampmögel och parasiter)

•   Kemiska (bekämpningsmedel och rengöringsmedel)

•   Fysikaliska (metallbitar eller glas och hårstrån)

•   Allergena faror (till exempel ägg, mjölk, fisk, nötter och soja)
 

Livsmedelsverkets webbplats hittar du mer information om hälsofaror kopplade till livsmedel.

Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram informationsmaterial om livsmedelshygien på olika språk.

 

Information om nedkylning på arabiska finns här. 


Sidan uppdaterad: 13 juni 2017