arrows-1577983_1920.png

Egenkontroll

Det är du som ansvarar för att de livsmedel som säljs eller serveras har rätt märkning och sammansättning. Du ansvarar också för att konsumenterna inte blir sjuka för att maten innehåller farliga bakterier eller främmande och omärkta allergiframkallande ämnen. En genomtänkt egenkontroll hjälper dig att driva din livsmedelsverksamhet på ett säkert och bra sätt.

Egenkontrollen ska anpassas efter de risker som finns i din livsmedelshantering. När du känner till riskerna kan du ta fram arbetsmetoder och rutiner för att upptäcka och lösa problem i din livsmedelshantering.

För vissa verksamheter, främst producenter (industri), finns större krav på egenkontrollen, till exempel krav på provtagning av livsmedel och mer omfattande krav på HACCP.

Var medveten om riskerna

Bedöm riskerna för att livsmedlen inte ska bli farliga att äta, märkas fel eller ha fel sammansättning. Se vad du kan göra för att förebygga riskerna och ta fram rutiner för att förhindra dessa.

 

Olika hälsofaror som kan förekomma

Hälsofaror kopplade till livsmedelshantering kan delas in i fyra olika grupper:

•   Mikrobiologiska (bakterier, virus, svampmögel och parasiter)

•   Kemiska (bekämpningsmedel och rengöringsmedel, toxiner)

•   Fysikaliska (metallbitar eller glas och hårstrån)

•   Allergena faror (till exempel ägg, mjölk, fisk, nötter och soja)

Det är viktigt att du själv kontrollerar att du följer de regler som gäller. Detta gör du genom att ha en god och genomtänkt egenkontroll.


Dokumentation

Dokumentation kan hjälpa dig att ha kontroll över din verksamhet. Här finns exempel på några journaler som kan hjälp till med din egenkontroll:

Nedkylning-, tillagning- och återuppvärmingsjournaler finns under HACCP.


HACCP

Läs om HACCP i länken nedan, som hjälp för att förstå och anpassa din egenkontroll efter din livsmedelsverksamhet.

HACCP (riskanalys och kritiska styrpunkter)


Läs mer om vad som är viktigt att tänka på när du tar fram din egenkontroll på Livsmedelsverkets webbplats.