Sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

Om du tänker sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla detta till oss på miljöförbundet. Detsamma gäller om du tänker sälja påfyllningsbehållare som innehåller vätska med nikotin. Tillsammans med din anmälan ska du också skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram.

 

Anmälan om försäljning

Det är viktigt att du anmäler din tobaksförsäljning till miljöförbundet innan du påbörjar försäljningen. Blankett för anmälan finns här. När vi tagit emot din anmälan skickar vi ett bevis på att du har anmält försäljningen. För hantering av anmälan tar miljöförbundet ut en avgift motsvarande en timmes handläggning.

Vi gör också tillsyn för att kontrollera att ditt försäljningsställe följer de regler som finns om egenkontroll och försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

 

Egenkontroll

Till anmälan ska en kopia på ert egenkontrollprogram skickas med. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens rutiner för försäljning av produkterna. Hur din butiks egenkontrollprogram ser ut bestämmer du själv. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen och kunna uppvisas vid tillsyn. Ett stöddokument för framtagande av egenkontrollprogram finns här.

Du som ägare ska också se till att din personal känner till vilka regler som gäller och att det finns rutiner för att kontrollera kundernas ålder. Syftet med egenkontroll är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

 

Ålderskontroll
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga om legitimation om du är tveksam. För att vara säker på att åldersgränsen följs är rekommendationen är att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år.

 

Varningstexter
Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin ska ha följande hälsovarning "Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.".

Om en förpackning till en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare saknar hälsovarning, får produkten inte lämnas ut eller säljas till konsumenter.  Tillsynsavgift
Det kostar pengar att sälja elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Genom avgiften betalar du för miljöförbundets tillsyn och administration av din försäljning. Tillsynsavgiften ska betalas en gång varje år, vanligtvis under våren. Fakturan skickas till alla ägare av försäljningsställen som finns i miljöförbundets register.Ändringar i din verksamhet
Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till miljöförbundet. Exempel på viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress.

Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du anmäla din försäljning på nytt och samtidigt avanmäla din gamla försäljning.

 

Om butiken byter ägare
Om butiken byter ägare eller om du vill sluta att sälja e-cigaretter ska detta anmälas till miljöförbundet. Rätten att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare följer inte automatiskt med till den nya ägaren vid ett ägarbyte.

 

Vid ägarbyte ska den som säljer verksamheten skicka in en avanmälan till miljöförbundet och den som köper verksamheten ska skicka in en ny anmälan.

Blankett för avanmälan finns under blanketter

 

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/e-cigaretter/handel-med-e-cigaretter-och-pafyllningsbehallare/

 

Samt i informationsbroschyr ”snabbguide”:

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/ANDT/salja-ecigaretter-snabbguide.pdf