Djurhållning

En djurhållande verksamhet kan vara allt ifrån tre hästar till ett större lantbruk med nötkreatur eller ett hönseri. Om du har en verksamhet med djurhållning är det viktigt att den sköts på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa. Det innebär bland annat att gödseln ska lagras och hanteras på ett bra sätt och att grannar inte störs av lukt eller flugor.

Beroende på vilken djurhållning du har kan verksamheten antingen kräva tillstånd från länsstyrelsen eller att du anmäler verksamheten till oss på Söderåsens miljöförbund. Detta regleras i 2 kapitlet i Miljöprövningsförordningen.

För större anläggningar krävs tillstånd, till exempel för djurhållning med mer än 400 djurenheter med kor, nöt, hästar eller minkar. Tillstånd behövs även för stallar med mer än 40 000 platser för fjäderfän, mer än 2000 platser för slaktsvin eller 750 platser för suggor. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

Om du har en verksamhet med mer än 100 djurenheter ska du anmäla verksamheten till miljöförbundet.

Information om hur man räknar djurenheter hittar du här

 

Tillstånd eller godkännande enligt djurskyddslagen

Tänk på att ny- och ombyggnad av stallar oftast kräver godkännande enligt djurskyddsförordningen. Förprövning görs då hos länsstyrelsen. För yrkesmässig djurhållning eller verksamhet i större omfattning med häst, hund, katt eller övriga sällskapsdjur behövs tillstånd enligt djurskyddslagen. Tillståndet prövas av länsstyrelsen och du kan läsa mer om det här. 
 

Blanketter

 

 

Länkar

Miljöprövningsförordning (2013:251)

Beräkning av djurenheter


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017