Djur

Söderåsens miljöförbund ansvarar för att utreda störningar från djur, till exempel skällande hundar eller lukt från djurhållning.

Här hittar du information om vad som gäller om du har eller har tänkt skaffa djur, om du upplever problem från någon annans djurhållning eller om du har frågor som rör vilda djur.

Om du misstänker att djur far illa ska du kontakta länsstyrelsen i Skåne.

Vid akuta situationer när länsstyrelsen inte går att nå, kan du ringa polisens växel på telefonnummer 114 14. Om du upplever en hund som hotfull är det också polisen du ska vända dig till.

 

Djur inom planlagt område

Vill du hålla lantbruksdjur, orm, pälsdjur eller fjäderfä behöver du söka tillstånd hos miljöförbundet. Detta regleras i våra kommunala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.

Du får lov att ha upp till fyra hönor utan att söka tillstånd, tupp tillåts inte. De räknas då som sällskapsdjur. Prata gärna med dina grannar innan du skaffar hönor.

Vill du veta vilka områden som är planlagda, kontakta oss eller kommunens plan- och byggkontor.

Blanketter hittar du här.


Häst

Du som är hästägare får inte skada miljön eller störa dina grannar. Det gäller att lagring och hantering av gödsel sker på rätt sätt och det finns regler för hur du får begrava din häst. Tänk också på att det ibland krävs tillstånd för att hålla häst. 

Läs mer om hästhållning här


Hund

Det är viktigt att du respekterar de regler som finns för hundar och hundägare, till exempel ska du hålla din hund kopplad under vissa perioder. Om du misstänker att en hund far illa är det länsstyrelsen du ska kontakta.

Läs mer om vad som gäller för dig som är hundägare här


Katt

Katter har rätt att röra sig fritt och får vara både på den egna och andras tomter. Det räknas alltså inte som en olägenhet om katter förorenar på din tomt. Om du misstänker att en katt far illa ska du kontakta länsstyrelsen.  

Läs mer om katter här


Höns och andra sällskapsdjur

Här kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på om du vill hålla höns eller burfåglar. För vissa djur krävs tillstånd om du vill hålla dem inom planlagt område. Detta gäller till exempel för orm och häst.

Läs mer om sällskapsdjur här


Fåglar och vilt

Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på om du matar fåglar. Du hittar också information om vad du ska göra om du träffar på skadat vilt eller störs av kråkfåglar.

Läs mer om fåglar och vilt här