Direktionen

Direktionen är förbundets politiska ledning och högsta beslutande organ. Direktionen består av två ledamöter från varje kommun och lika många ersättare. Varje kommun utser sina ledamöter, och ledamöterna utses för en mandatperiod på 4 år. Torbjörn Ekelund från Svalövs kommun är ordförande 2019-2022.

Du hitta datum och plats för direktionens sammanträden här

 

Protokoll

Kallelser

Förbundsordning (pdf)

 

Bjuvs kommun

Ledamot: Lars Karlsson (s) och Pia Trollehjelm (sd)
Ersättare: Liselott Ljung (s) och Mikael Henrysson (sd)

Klippans kommun

Ledamot: Christer Persson (m) och Åsa Edvardsson (sd)
Ersättare: Kent Lodesjö (s) och Marie Brink (sd)

Perstorps kommun

Ledamot: Mikael Malm (s) och Ulla-Britt Brandin (kd)
Ersättare: Catharina Tann (s) och Irena Långberg (mp)

Svalövs kommun

Ledamot: Torbjörn Ekelund (l) och Krister Olsson (s)
Ersättare: Ann Pettersson (m) och Mats Hannander (sd)

Örkelljunga kommun

Ledamot: Magnus Håkansson (kd) och Stefan Svensson (sd)
Ersättare: Per-Uno Nilsson (m) och Emily Haydari (sd)


Sidan uppdaterad: 8 maj 2017