Cisterner

Du som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll görs på rätt sätt. Här hittar du information om krav, skötsel och om hur du anmäler eller avanmäler en cistern.

Om du har en cistern för eldningsolja eller ska ta en cistern ur bruk finns det en del du behöver tänka på. Cisterner ska kontrolleras vid installation och reparation samt besiktigas med jämna intervaller. Om du ska ta en cistern ur bruk ska du göra en anmälan till miljöförbundet.

Cisterner ska besiktigas

Cisterner ska kontrolleras vid installation och reparation samt med ett återkommande intervall. Om cisternen är korrosionsskyddad ska den kontrolleras vart 12:e år och annars vart 6:e år. Om cisternen ligger inom ett vattenskyddsområde varierar intervallen mellan 3–12 år beroende på typ av cistern och hur den är placerad. Kontrollerna ska utföras av företag som är ackrediterade, det vill säga godkända för att utföra kontroller av cisterner. Du hittar ackrediterade företag på SWEDAC:s hemsida.

Cistern som tas ur bruk

Om du ska ta en cistern ur bruk ska du göra en skriftlig anmälan till oss på Söderåsens miljöförbund. Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras av ett ackrediterat företag. I annat fall ska den genomgå en återkommande kontroll. En cistern som inte är i bruk ska i första hand plockas bort. Det är också viktigt att ta bort påfyllningsrören för att inte påfyllning ska ske av misstag i framtiden. Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen av cisternen ska tas omhand som farligt avfall.

Du hittar mer information om cisterner här.
 

Blanketter

 

Länkar

Swedac - Akrediteringsregister

Naturvårdverkets föreskrift (NFS 2003:24) (pdf)

 

Sidan uppdaterad: 17 februari 2017