Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vanliga källor till buller och höga ljudnivåer är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i fastigheter, ljud från grannar, industrier, byggnadsarbeten, diskotek och konserter.

Buller påverkar vår hälsa. Vad som uppfattas som störande kan skilja från person till person. Buller påverkar människor olika beroende på vilken typ av buller det är, vilken styrka det har, vilka frekvenser det innehåller och hur det varierar över tiden. Det spelar också roll i vilken situation vi utsätts för buller. 

Om vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt. Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus.

Prata med den som ger upphov till störningen

Om du är störd av buller ska du i första hand vända dig till den som ger upphov till störningen. Kontakta oss först efter att du har kontaktat den som ger upphov till störningen om ni inte har kommit tillrätta med problemen. 

När du pratat med oss kontaktar vi den som ger upphov till störningen och påbörjar en utredning. Om det visar sig att klagomålet var befogat kommer vi att ställa krav på att rimliga åtgärder vidtas. Vi följer de riktvärden som anges av Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket när vi utreder störningen.

Vill du läsa mer om buller och vilka riktvärden som finns för buller kan du följa länkarna nedan.

 

Blanketter

 

Länkar

Arbetsmiljöverket - Buller

Boverket - Vad är buller

Folkhälsomyndigheten - Buller

Naturvårdsverket - Buller

Trafikverket - Trafikbuller och vibrationer


Sidan uppdaterad: 17 februari 2017