Bostadsmiljö

Söderåsens miljöförbund arbetar med hälsoskydd. Detta innebär att vi arbetar med att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön. Med olägenhet menas störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är tillfälliga. Vi tar emot och utreder klagomål, som kan gälla allt från vedeldning till buller, i syfte att undanröja olägenheten.

 

Bostadsklagomål

Alla har rätt till en bra inomhusmiljö men ibland uppstår problem på grund av inomhusmiljön eller störningar runtomkring. Det kan till exempel handla om bristande ventilation, fukt, mögel, buller, lukt eller andra störningar. I första hand ska du alltid kontakta den som orsakar störningen. Om du inte får hjälp trots att du tagit kontakt med den som är ansvarig kan du kontakta oss på miljöförbundet. 

Läs mer om hur vi hanterar klagomål här


Buller

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. Om du är störd av buller ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om inget händer trots att du varit i kontakt med den som är ansvarig kan du kontakta oss på miljöförbundet.

Läs mer om buller här


Legionella

Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärssjuka och pontiacfeber. Bakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Ibland kan bakterien också finnas i dricksvatten och kylvatten. För att förebygga legionella är det bland annat viktigt att varm- och kallvatten håller rätt temperatur. 

Läs mer om hur du kan förebygga legionella här


Radon

Radon finns naturligt i luften, marken och vattnet. När radonhalten är för hög på en arbetsplats eller i ett hus kan det vara skadligt för hälsan. Varje år drabbas cirka 500 personer av lungcancer på grund av radon i bostaden. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. 

Läs mer om radon och hur du mäter här


Skadedjur och ohyra

Skadedjur och ohyra kan skapa stora problem. Här kan du läsa mer om vad du ska göra om du upptäcker skadedjur och ohyra i din bostad.

Läs mer om skadedjur och ohyra här


Ventilation och temperatur 

Inomhusmiljön i våra bostäder har stor betydelse för att vi ska vara friska och må bra. Om du upplever besvär med luftkvaliteten eller inomhustemperaturen i din hyresrätt hittar du information om vad du kan göra här. 

Läs mer om ventilation och temperatur här


Fukt och mögel

Fukt i bostaden kan leda till att det bildas mögel. Mögel kan göra att det luktar illa i ditt hem och kan också vara skadligt för din hälsa. Om du ser fläckar som du tror kan vara fukt eller mögel ska du i första hand kontakta din hyresvärd. 

Läs mer om fukt och mögel här


Vedeldning

Tänk på dina grannar när du eldar. Du som eldar ansvarar för att din omgivning inte drabbas av besvär på grund av vedeldningen. Eldning med ved kan lukta illa, sprida sot och leda till hälsoproblem. Varje höst och vinter får vi in klagomål från människor som störs av grannarnas vedeldning.

Läs mer om hur du eldar rätt här