Blanketter för dig som privatperson

Här nedan finns blanketter som riktar sig till dig som privatperson. Är det någon blankett som saknas, som inte fungerar eller som inte ser rätt ut, maila info@smfo.se så hjälper vi dig. 

Blanketterna är i pdf-format, och du behöver gratisprogrammet Adobe Reader för att hämta dem.

Du kan fylla i de flesta blanketter direkt på skärmen. Du behöver dock skriva ut och skriva under blanketten innan du skickar in den till oss.

Tips! Se till att fylla i din blankett så korrekt som möjligt. Läs instruktionerna på blanketten ordentligt så du får med alla bilagor som eventuellt krävs. Ju sämre ifylld en blankett är, desto större är risken för att handläggningstiden blir längre. 

Vatten och avlopp

-          Anmälan/ansökan om inrättande av avloppsanordning

-          Kvalitetsförsäkran, Anläggande av enskilt avlopp

-          Underlag för utformning av infiltration 

-          Underlag för utformning av markbädd 

-          Ansökan om längre slamtömningsintervall

-          Anmälan/ansökan om egen slamtömning

-          Anmälan/ansökan om omhändertagande av latrin

 

Bostadsmiljö

-          Blankett för bostadsklagomål

 

Avfall

-          Anmälan om kompostering

-          Ansökan om uppehåll i avfallshämtning enligt renhållningsordning för Bjuvs och Svalövs

           kommuner

-          Ansökan om gemensam sopbehållare enligt renhållningsordning för Bjuvs och Svalövs

           kommun

 

Livsmedel

-          Anmälan om misstänkt matförgiftning

 

Djur

-          Ansökan om tillstånd för hållande av djur inom område med detaljplan eller

           områdesbestämmelser

 

Energi

-          Anmälan/Ansökan Installation av Värmepumpsanläggning för att utvinna värme

           ur mark, yt- eller grundvatten

-          Grannyttrande, yttrande från berörda grannar i samband med ansökan/anmälan om

           värmepumpsanläggning