Blanketter för företagare

Här nedan finns blanketter som riktar sig till företag. Är det någon blankett som saknas, som inte fungerar eller som inte ser rätt ut, maila info@smfo.se så hjälper vi dig. 

Blanketterna är i pdf-format, och du behöver gratisprogrammet Adobe Reader för att hämta dem.

Du kan fylla i de flesta blanketter direkt på skärmen. Du behöver dock skriva ut och skriva under blanketten innan du skickar in den till oss.

Tips! Se till att fylla i din blankett så korrekt som möjligt. Läs instruktionerna på blanketten ordentligt så du får med alla bilagor som eventuellt krävs. Ju sämre ifylld en blankett är, desto större är risken för att handläggningstiden blir längre.

Livsmedel

-          Registrering av livsmedelsverksamhet

-          Blankett för verksamhetsbeskrivning av livsmedelsverksamhet

-          Anmälan om betydande ändring av livsmedelsanläggning

-          Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

-          Anmälan om misstänkt matförgiftning

 

Tobak, Folköl och E-cigaretter

-          Ansökan om försäljningstillstånd (tillståndsansökan)

- Anvisningar tillståndsansökan

- Anmälan om försäljning av folköl

-          Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Dricksvatten

-          Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning – Stora vattenverk

-          Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning – Små vattenverk

-          Förslag till program för provtagning av dricksvatten

- Faroanalys- och undersökningsprogram små vattenverk, ≤10 kubikmeter/dygn

- Faroanalys- och undersökningsprogram stora vattenverk, >10 kubikmeter/dygn

 

Lantbruk och hästhållning

-          Ansökan om tillstånd för lagring inom vattenskyddsområde

-          Ansökan / Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel

-          Anmälan om miljöfarlig verksamhet – Lantbruk

-          Anmälan om driftstörning

-          Anmälan om gödselspridning inom och intill detaljplan

 

Cisterner

-          Anmälan om hantering av brandfarlig vätska

-          Anmälan om att cistern tas ur bruk

 

Hälsoskydd

-          Anmälan om förskola, skola, fritidshem med mera

-          Anmälan om yrkesmässig hygienisk behandling, bassängbad eller solarium

 

Miljöskydd

-          Anmälan om miljöfarlig verksamhet

-          Anmälan om driftstörning

-          Anmälan om sanering av förorenad mark

-          Anmälan om att återvinna icke farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,                         vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa

-          Anmälan om sanering av tandklinik

PCB

-          Ansökan om dispens från sanering av fogar med PCB

-          Anmälan om PCB-sanering

-          Blankett A1 – fogmassor

-          Blankett A2 – isolerrutor

-          Blankett A3 – kondensatorer

-          Blankett A4 – golvmassor

-          Blankett B – Sammanställning av inventerad PCB

-          Blankett C1 – fogmassor

-          Blankett C2 – isolerrutor

-          Blankett C3 – kondensatorer

-          Blankett C4 – golvmassor

-          Blankett D – Rapport sanering

 

Energi

-          ANMÄLAN/ANSÖKAN Installation av VÄRMEPUMPSANLÄGGNING för att utvinna värme ur mark, yt- eller grundvatten

-          GRANNYTTRANDE, yttrande från berörda grannar i samband med ansökan/anmälan om värmepumpsanläggning