Blanketter

Här hittar du alla Söderåsens miljöförbunds blanketter. Blanketterna är i pdf-format, och du behöver gratisprogrammet Adobe Reader för att hämta dem.

Du kan fylla i de flesta blanketter direkt på skärmen. Du behöver dock skriva ut och skriva under blanketten innan du skickar in den till oss.

Klicka på privatperson eller företagare för att se de blanketter som kan vara relevanta för dig.

 

Blanketter för dig som är privatperson

Blanketter för dig som är företagare

 


Privatperson

Företagare

Avlopp

Ansökan/anmälan om enskilt avlopp (pdf)

Kvalitetsförsäkran vid anläggning för enskilt avlopp (pdf)


Energi

Anmälan/ansökan om värmepump (pdf)

Grannyttrande inför installation av värmepump (pdf)


Förorenad mark

Anmälan om sanering av förorenad mark (pdf)


Hushållsavfall och kompostering

Längre tömningsintervall för restavfall (Bjuvs och Svalövs kommun) (pdf)

Anmälan/ansökan om egen slamtömning (pdf)

Anmälan/ansökan om eget omhändertagande av latrin (pdf)

Anmälan/ansökan om eget omhändertagande av hushållsavfall (pdf)

Ansökan om gemensam sopbehållare (Bjuvs och Svalövs kommun) (pdf)

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning (Bjuvs och Svalövs kommun) (pdf)

Ansökan om längre slamtömningsintervall (pdf)

Anmälan om kompostering (pdf)


Hälsoskydd

Anmälan om hygienisk behandling, bad eller solarium (pdf)

Anmälan om skola, förskola med mera (pdf)

Bostadsklagomål (pdf)


Lantbruk och djurhållning

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - lantbruk (pdf)

Ansökan om djurhållning inom detaljplan eller områdesbestämmelser (pdf)

Ansökan om gödselspridning inom/intill detaljplan (pdf)

Ansökan/anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel (pdf)

Ansökan om tillstånd för lagring inom vattenskyddsområde (pdf)


Livsmedel

Registrering av livsmedelsverksamhet (pdf)

Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsverksamhet (pdf)

Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet (pdf)

Anmälan om misstänkt matförgiftning (pdf)

Registrering av dricksvattenanläggning (livsmedelsverksamhet med egen brunn) (pdf)

Förslag till program för provtagning av dricksvatten (pdf)

Registrering av dricksvattenanläggning (större vattenverk) (pdf)


Miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet (pdf)

Anmälan om att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål (pdf)

Anmälan om driftstörning/incident (pdf)

Anmälan om att cistern tas ur bruk (pdf)

Anmälan om hantering/förvaring av brandfarlig vätska (pdf)

Anmälan om sanering av tandklinik (pdf)


PCB-inventering/sanering

PCB-inventering - Blankett A1 Fogmassor (pdf)

PCB-inventering - Blankett A2 Isolerrutor (pdf)

PCB-inventering - Blankett A3 Kondensatorer (pdf)

PCB-inventering - Blankett A4 Golvmassor (pdf)

PCB-inventering - Blankett B Sammanställning inventerad PCB (pdf)

PCB-sanering - Anmälan om sanering (pdf)

PCB-sanering - Blankett C1 Fogmassor (pdf)

PCB-sanering - Blankett C2 Isolerrutor (pdf)

PCB-sanering - Blankett C3 Kondensatorer (pdf)

PCB-sanering - Blankett C4 Golvmassor (pdf)

PCB-sanering - Blankett D Saneringsrapport (pdf)

Ansökan om dispens från sanering av fogar/golvmassor med PCB (pdf)


Tobak och folköl

Anmälan om försäljning av folköl eller tobaksvaror (pdf)

Egenkontrollprogram tobak (svenska) (pdf)

Self-regulation program for the sale of tobacco products (english) (pdf)