Bedöm ditt avlopp

Trafikljus.jpg

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Den här guiden hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma om de är OK eller om de behöver förbättras eller åtgärdas. Klicka på en rubrik för att börja.

Gå igenom alla delar i avloppsanläggningen och gör din bedömning. Läs informationen på www.avloppsguiden.se om det visar sig att ditt avlopp är i behov av förbättring eller åtgärdande. Kontakta oss gärna om du fortfarande har frågor efter detta.

Slamavskiljare

slamavskiljare.jpg
pumpbrunn.jpg
fördelningsbrunn.jpg
Infiltration eller markbädd.jpg
sluten tank eller urintank.jpg