Avfallskvarn

Avfallskvarnar framställs ofta som ett miljövänligt sätt att bli av med matavfall eftersom det nedmalda avfallet går till avloppsreningsverken där det kan rötas tillsammans med övrigt avloppsslam för att utvinna biogas. Vi anser dock att det är betydligt bättre för miljön att biogas utvinns direkt ur utsorterat matavfall.

Om du vill installera en avfallskvarn och är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du ansöka om tillstånd hos kommunens VA-huvudman. Det kan också vara möjligt att få tillstånd för installation av avfallskvarn om den kopplas till ett separat system där avfallet går till en sluten tank. Du hittar länkar med information om kommunernas VA-huvudmän nedan.

Enskild avloppsanläggning

Om du har enskild avloppsanläggning och vill installera en avfallskvarn måste du anmäla detta till oss på Söderåsens miljöförbund. Vi är generellt restriktiva med att godkänna detta eftersom avloppsanläggningen troligtvis inte är dimensionerad för en ökad mängd organiskt material. Vi anser även att det är bättre för miljön att matavfallet sorteras ut och tas omhand av kommunen eller komposteras på den egna fastigheten.

 

Länkar

Bjuvs kommun

Klippans kommun

Perstorps kommun

Svalövs kommun

Örkelljunga kommun


Sidan uppdaterad: 17 februari 2017