Avfall

För att spara på naturens resurser och förhindra att farliga ämnen kommer ut i naturen är det viktigt att återvinna och hantera avfall på bästa sätt. Ett lantbruk kan till exempel generera avfall som metall, plast- och pappersförpackningar, spillolja, bekämpningsmedelsrester, batterier och lysrör. Tänk på att du som lantbrukare är skyldig att dokumentera farligt avfall som förekommer inom din verksamhet.

Du kan förebygga många problem genom att se över verksamhetens egenkontroll. Fundera över vilka risker som finns och hur du kan arbeta för att förebygga dem. Förvara och hantera avfall och farligt avfall på ett sätt som minskar risken för läckage och spill, till exempel genom att ha uppsamlingskärl under fat med spillolja.

Samla också ihop plast så att det inte blåser iväg. Insamlingen av lantbruksplast, till exempel ensilageplast, plastsäckar och odlingsfolie, sker via den ideella branschföreningen SvepRetur (Svensk Ensilageplast Retur AB). Läs mer om insamling av lantbruksplast på SvepRetur:s webbplats.

Farligt avfall i lantbruk

Som lantbrukare är du skyldig att dokumentera farligt avfall som din verksamhet genererar. Du ska ha dokumentera årligen och din dokumentation ska innehålla: avfallsslag, mängd och var avfallet lämnats. En enkel avfallsjournal följer med i Miljöhusesynen.

Om du vill transportera farligt avfall på egen hand måste du först göra en anmälan hos länsstyrelsen. Att vara godkänd ADR-transportör innebär inte automatiskt att du får transportera farligt avfall. Kom ihåg att spara kvitto eller faktura på det avfall som lämnats. Insamling av farligt avfall kan beställas via din kommuns renhållningsbolag. Om du är försäkrad via Länsförsäkringar kan de komma och hämta avfallet på gården. Kom ihåg att det ska finnas ett transportdokument om någon annan kommer och hämtar avfallet hos dig.

Kadaverhantering

I Skåne är det inte tillåtet att gräva ner eller på annat sätt göra sig av med döda djur, undantaget sällskapsdjur och häst. Om du vill frakta bort ditt avlidna djur från gården ska du kontakta Svensk Lantbrukstjänst.

Fram till dess att djuret hämtats ska det förvaras på ett lämpligt ställe, åtskilt från övriga djur och täckt. Det går även bra att förvara kadavren i en frys fram till hämtning. Det är viktigt att inget annat förutom kadaver förvaras i frysen.

Hästar får grävas ner om man följer kommunens (i detta fall Söderåsens miljöförbunds) anvisningar. Vi har valt att lägga ut generella anvisningar på vår hemsida. Du hittar anvisningarna i vårt informationsblad Nedgrävning av häst (pdf).

Om du följer dessa generella anvisningar behöver du inte ta kontakt med miljöförbundet innan du begraver hästen. Om du vill frångå de generella anvisningarna måste du kontakta miljöförbundet, så att vi kan göra en bedömning av just ditt fall. Vi tar timavgift för handläggningen av ditt ärende. Vi tar ut avgiften även om det blir ett avslag.

 

Informationsblad

Nedgrävning av häst (pdf)

Länkar

Svensk Lantbrukstjänst

LSR

Nårab

NSR

SvepRetur


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017