Avfall

Nästan allt du använder blir förr eller senare avfall. Genom att återvinna och hantera avfallet på bästa sätt kan du spara på naturens resurser och förhindra att farliga ämnen kommer ut i naturen. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om hur du sorterar ditt avfall, var du kan lämna det och vilka bestämmelser som gäller.

 

Elda avfall

Om du har skräp från garaget, hushållet eller en verksamhet som du vill göra dig av med – tänk på att det inte är tillåtet att elda upp det. När du eldar avfall riskerar du att sprida ämnen som är farliga för hälsan och miljön samtidigt som energin i avfallet går förlorad. I vissa fall kan det vara tillåtet att elda mindre mängder trädgårdsavfall.

Läs mer om eldning här


Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människor och miljö klassas som farligt avfall. Farligt avfall ska aldrig hamna bland hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet. Lämna istället ditt farliga avfall kostnadsfritt till kommunernas återvinningscentraler

Läs mer om farligt avfall här


Hämta och återvinna avfall

Kommunen ansvarar för att hämta och ta hand om ditt hushållsavfall. Alla som äger en fastighet måste ha ett abonnemang för sophämtning. Du tecknar ditt abonnemang med kommunens renhållningsbolag som sedan ansvarar för att transportera bort och ta hand om avfallet på ett bra sätt.

Läs mer om att hämta eller återvinna avfall här


Kompost

En stor del av ditt hushållsavfall består av organiskt avfall som går bra att kompostera. Det är viktigt att din kompost är isolerad så att den inte drar till sig skadedjur. Innan du kan börja kompostera måste du göra en anmälan till oss. 

Läs mer om kompostering och anmälan här


Nedskräpning

Nedskräpning skapar otrivsamma och otrygga miljöer och kan skada både djur och människor. Det är förbjudet att skräpa ner ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden. Därför är det viktigt att både privatpersoner och verksamheter tar ansvar för att sortera sitt avfall och se till att det inte hamnar på fel ställe.

Läs mer om nedskräpning här