Ändra din livsmedelsverksamhet

Om du vill göra större förändringar i din verksamhet ska du anmäla det till oss på Söderåsens miljöförbund.

Här har vi samlat exempel på olika förändringar som kräver att du gör en anmälan till oss på miljöförbundet. 

När ett företag byter ägare

När ett nytt företag tar över en befintlig livsmedelslokal räknas det som en ny anläggning. Därför måste du göra en ny anmälan om registrering innan du startar den nya verksamheten.

Om du gör en ombildning av ditt bolag som leder till ett nytt organisationsnummer räknas det som ett ägarbyte. Detta gäller även om det är samma personer som driver verksamheten. Därför måste du göra en ny anmälan om registrering till oss på miljöförbundet. Om du inte anmäler ägarbyte kan det leda till en åtalsanmälan.

Senast två veckor innan ägarbytet sker ska anmälan vara inlämnad hos miljöförbundet. Du hittar blanketten under "Blanketter" nedan.  

När du byter lokal

Du måste göra en ny ansökan eller anmälan om du flyttar din livsmedelsverksamhet till nya lokaler.

När du gör ändringar i din lokal

Om du gör större ändringar i lokalens utformning ska du informera oss på Söderåsens miljöförbund om detta.

När du ändrat sortiment eller storlek på verksamheten

Om du ändrar inriktning på din verksamhet eller ändrar sortiment ska du anmäla detta till miljöförbundet.

När du vill avsluta din verksamhet

Det är viktigt att du meddelar oss på Söderåsens miljöförbund om du ska avsluta din livsmedelsverksamhet.

Den företagare som driver verksamheten i början av kalenderåret är betalningsskyldig för hela årsavgiften.

Krav enligt annan lagstiftning

När du gör förändringar i en livsmedelsverksamhet finns det även andra regler än de som rör livsmedelshantering som kan vara aktuella. Om du till exempel ska bygga om kan det krävas bygglov eller bygganmälan. Du kan behöva tillstånd från polisen vid uteservering. Även servering av alkohol eller försäljning av tobak kräver särskilda tillstånd.

 

Blanketter

 

Länkar

Livsmedelsverket


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017