Ändra din verksamhet

Tänk på att ändringar av miljöfarliga verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan till miljöförbundet, Miljödomstolen eller länsstyrelsen. Här hittar du exempel på sådana ändringar.

Det är viktigt att vara medveten om att det kan krävas anmälan eller tillstånd om du gör ändringar i din verksamhet. Detta gäller om förändringen är av betydelse ur störningssynpunkt.

Exempel på ändringar:

  • Ändrade utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen (till exempel avfall) eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 
     
  • Ändrad användning av mark, byggnader eller anläggningar genom annat utsläpp än ovan, eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
     
  • Ändrad användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning.
     

Om du ska anmäla verksamheten till Söderåsens miljöförbund eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen eller Miljödomstolen beror bland annat på förändringens typ och omfattning.

Skicka in din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Om du inte anmäler verksamheten innan start riskerar du att få betala miljösanktionsavgift.

Läs mer om hur vi handlägger ditt ärende


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017